Добавить в избранное

Подпишитесь на RSS-ленту 

Подписка на новости

Вход

free counters

Кто на сайте

Сейчас 189 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Мы в Интернете

Устав ордена И Сирко

«Зареєстровано»                                             «Затверджено»
Реєстраційною службою                                УСТАНОВЧИМ  СОБОРОМ                                                           
  Нікопольського міськрайонного                       ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
управління юстиції у                                         «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  ЛИЦАРСЬКИЙ
Дніпропетровській області                                ОРДЕН ПРАВОСЛАВНИХ КОЗАКІВ
Наказ № _______                                            ІМЕНІ   ІВАНА СІРКА»
від «___» _________20____р.      
Свідоцтво № _____________                             Протокол №1від «10» серпня 2013р
Начальник реєстраційної служби                                   
Нікопольського  міськрайонного
  управління юстиції у
Дніпропетровській  області                                                                   
  ________________ О.В.Ткаченко    
 
         
 
 

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛИЦАРСЬКИЙ ОРДЕН ПРАВОСЛАВНИХ КОЗАКІВ ІМЕНІ  ІВАНА СІРКА»

 

 
Зміст
1.     Загальні положення
2.     Мета, напрямки діяльності, завдання, регламент
3.     Членство, кодекс честі лицаря
4.     Обов’язки та права членів
5.     Припинення членства, протокол посвяти у лицарі
6.     Структура та керівні органи
7.     Рада меценатів
8.     Експертна Рада
9.     Суд лицарської честі
10.   Штаб
11.   Музей «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА»
12.  Книга Літопису подій та діяльності 
13.  Прапор, клейноди, відзнаки, звання (чини), почесні звання, нагороди
14.  Нагороди
15.  Пам'ятні дати, порядок проведення свят
16.  Відзнаки та почесні звання
17.  Компут
18.  Ділові папери
19.  Майно та кошти, господарська та фінансова діяльність
20.  Порядок заснування і припинення діяльності
21.  Правові засади
Установчі папери розробив творчий колектив Лабораторії інтелектуальної власності (ЛІВ) Ніжинського Агротехнічного інституту Національного Університету біоресурсів і природокористування України під керівництвом голови ЛІВ генерала козацтва, академіка МАК Ю.І. Полоза у складі: генерал-полковника Засядьвовка Ю.І., генерала козацтва Х.Г. Бояджиєва, осавула Т.В.Радіонової.

§1. Загальні положення
1.1.                  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛИЦАРСЬКИЙ ОРДЕН ПРАВОСЛАВНИХ КОЗАКІВ ІМЕНІ ІВАНА СІРКА»  (далі за текстом Орден) - неприбуткова, незалежна громадська організація, яка створена для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, соціальних і економічних прав, інтелектуальної власності та інших інтересів.
1.2.                  Орденоб’єднує козаків, громадян, організації, общини (громади), які працюють в Україні над питанням розбудови світового козацького руху, в незалежності від статті, громадянства, національності та міста їх проживання.
1.3.                  Ордену своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», положеннями декларації про державний суверенітет України,Актом проголошення незалежності України, Конституцією Пилипа Орлика, чинним законодавством України, цим Статутом, визнаними Україною нормами міжнародного права, які не суперечать законам України, прогресивними козацькими звичаями, загальною декларацією прав людини, Європейською Хартією про місцеве самоврядування, Європейською Хартією міст, тощо.
1.4.                  ДіяльністьОрдена будується на засадах добровільності, демократичного самоврядування, колегіальності керівництва з індивідуальною відповідальністю за свої дії.
      1.5.     Орден є юридичною особою, має поточні і валютні рахунки в банках, печатку та штампи із своїм найменуванням, символіку та атрибутику та реєструється згідно  чинного  законодавства України.
     1.6.     Орден історично належить до православ’я, виступає за співробітництво з різними напрямками віросповідання, має засади вільного вибору членами ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛИЦАРСЬКИЙ ОРДЕН ПРАВОСЛАВНИХ КОЗАКІВ ІМЕНІ ІВАНА СІРКА» напрямків віровизнання.
1.7.                  Діяльність Ордену узгоджується з різними гілками влади країни на основі складених угод.
1.8.                   Держава та її органи не несуть відповідальність по зобов’язанням Ордену так само, як і Орден не несе відповідальність по зобов’язанням  держави та її органів.
1.9.                   Орден має відповідний фінансовий баланс, фінансові відносини з членами Орден, які відповідають діючому законодавству України і цьому Статуту.
1.10.              Повне найменування організації українською мовою– ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛИЦАРСЬКИЙ ОРДЕН ПРАВОСЛАВНИХ КОЗАКІВ ІМЕНІ ІВАНА СІРКА»
1.11.              Повне найменування організації російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ«ВСЕУКРАИСКИЙ ЛЫЦАРСКИЙ ОРДЕН ПРАВОСЛАВНЫХ КАЗАКОВ ИМЕНИ ИВАНА СИРКА»
1.12.             Скорочена назва українською мовою –  ГО «ВЛОПК І.СІРКА»
1.13.             Скорочена назва російською мовою – ОО «ВЛОПК И. СИРКА»
1.14.             Адреса керівних органів Ордену:
·     головна канцелярія, штаб – вул. Дружби 8, оф.2, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна, 53219.
·     експертна рада – вул. Ньютона, буд 40, кв. 93, м. Кривий Ріг
 
 
§ 2. Мета,  напрямки  діяльності,  завдання,  регламент
1.                        
2.                        
2.1.                        МетаОрдену - об’єднання зусиль членів Ордену для здійснення інтересів у різних напрямках буття його членів, відродження православного християнського лицарства,  об’єднання братерських відношень між народами світу, захисту канонічної віри, прогресивних звичаїв і традицій, економічних, культурних та історичних здобутків українського народу, забезпечення духовного і матеріального добробуту, морального фізичного здоров’я членів Ордену
-        задоволення та захист законних, суверенних, спільних інтересів членів Орден для створення умов розбудови України, як країни з корінним народом козацтва, з козацькою моделлю демократії, яка гармонійно поєднує вільності і свободи людини з дисципліною і порядком в державі.
-  створення людини нової формації з можливістю реалізації своїх талантів на користь громади, країни, світу, створення умов розвитку країни на звичаєвих засадах козацтва України, розвитку козацького господарства, козацьких громад, козацького фермерства, козацької корпоративної медицини, козацької науки, просвіти козацької общини в різних галузях сучасного буття цивілізації.
 - розбудова у комплексній програмі міжнародної інтелектуальної громади для підвищення добробуту кожної козацької родини у кожній країні світу, а це є  створення гармонії людини і Природи.
2.2.                   Основними напрямками діяльності Ордену є виконання інтернаціональних обов’язків громадянина України, підтримки розвитку світового козацького руху, утворення умов розвитку сучасної інтелектуальної людини, а також нижче прописаними конкретними діями Ордену:
-       взаємодія з органами влади та канонічною православною церквою;
-       сприяння підготовці молоді до військової служби, військовому вишколу козаків України, розбудові збройних сил України, допомога відповідним державним органам при виникненні надзвичайних ситуацій, державним службам у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, комплектування відповідних підрозділів для виконання Статуту Ордену
-       здійснення господарської діяльності шляхом створення комерційних установ, організацій в структурі діючого законодавства, підприємств, науково-виробничих центрів, навчальних закладів, які відповідають вимогам часу, тощо;
-       проведення незалежної експертизи результатів діяльності та рішень влади;
-       участь у розв’язанні науково-технічних проблем технологічного переозброєння діючих виробництв, впровадження в народне господарство найбільш прогресивних, екологічно чистих технологій;
-       сприяння конверсії передових наукомістких технологій для потреб народного господарства;
-       сприяння створенню національної виробничої інфраструктури на новій технологічній базі, створення господарств на базі козацьких громад в містах, селах, селищах на основі козацького самоврядування;
-       створення спеціальних фондів для підтримки науковців, вчених, спеціалістів Ордену;
-       створення умов розвитку міжнародних наукових зв’язків з різними вітчизняними і закордонними організаціями, проводити обмін науково-технічною інформацією, банками сучасних ідей, захищати вітчизняні відкриття і технології на світовому науковому ринку, згідно Статуту;
-       проводити необхідні дії на здобуття міжнародних, державних премій та висунення наукових робіт і проектів членів Ордену на здобуття державних премій, здобуття премій наукових установ різних країн;
-       проведення регіональних, галузевих, міжнародних конгресів, конференцій, семінарів з наукових проблем;
-       здійснення громадського контролю конституційних та міжнародних норм щодо дотримання прав людини в державі, проводе заходи по захисту прав та свобод людини;
-       створювання козацьких таборових зборів,  спортивно-оздоровчих заходи, культурних виставок, тощо;
-       відродження історичних козацьких ремесел, бойових умінь володіння історичною і сучасною зброєю у форматі спортивних змагань;
-       створення заходів на підтримку дитини і родини членів Ордену;
-       засновування засобів масової інформації, здійснення видавничої діяльності, через створення козацьких видавництв, сприяння відродженню та впровадженню у побут прогресивних козацьких традицій, звичаїв, а також козацької атрибутики та символіки;
-       участь у проведенні заходів щодо охорони і захисту довкілля;
-       підтримка канонічної православної церкви і відбудові козацьких храмів, монастирів, відновлення історичних пам’ятників запорозького козацтва;
-       забезпечення культурного обміну, тісного співробітництва з козацькими громадами різних держав і діаспори за кордоном та королівськими сім’ями, які поділяють погляди Ордену на консолідацію міжнародного лицарського козацтва;
-       надання членам Ордену почесних титулів міжнародного козацького лицарського братства, які прописані у відповідному положенні, а також присвоєння козацько-військових звань;
-       проведення відповідної роботи щодо канонізації кошового отамана Івана  Дмитровича Сірка;
-       проведення іншої діяльності не заборонених в країні, у тому числі проведення контрольних дій у виборних компаніях;
-       здійснення господарської діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, створення підприємств у встановленому чинним законодавством порядку.
 
 
2.3.                   Завдання Ордену:
-       виконувати напрямки діяльності, створювати умови для проявлення козацького народу (громади, общини), як основної складової безпосереднього управління державою, створити національну ідею українців;
-       втілити в буття всі передові, прогресивні ідеї українського народу для підвищення добробуту кожного громадянина України для захисту історичної цінності кожного місця, де починався козацький рух;
-       бути частиною міжнародної народної дипломатії для збереження миру та злагоди між державами світу.
2.4.                  Регламент діяльності Ордену
2.4.1.           Регламент діяльності Ордену встановлюється після одного року практичної діяльності на основі досвіду проведення заходів з нагородження народним козацьким орденом «Іван Сірко» з 4.04.2010 року. Він є додатком до цього Статуту.
§3. Членство у Ордені,  кодекс честі.
3.                   
3.1.                  Членство в Ордені є індивідуальним. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України та інших держав. Умовою членства в Ордені є досягнення 18 річного віку, прийняття положень цього Статуту, визнання мети й завдань та участь у діяльності Ордену.
3.2.                  До лав Ордену приймаються індивідуальні члени за заявою згідно протоколу  прийому.
3.3.                  Кожен член  Ордену має посвідчення та пакет паперів: наказ про прийняття до лав, універсал на чин та посаду, універсал про надання почесного звання «Лицар ордену Іван Сірко», благословення від відповідної церкви, звичаєві козацькі заповіді, тощо.
3.4.                  Особи, які були притягнуті до кримінальної відповідальності не можуть стати членами Ордену.
3.5.                  Кожен член Ордену має можливість вийти у любий термін з лав Ордену за заявою.
3.6.                  Кожен член  Ордену має повну організаційну самостійність, при цьому кожен член Ордену персонально відповідає за свої дії згідно Статуту і може оскаржити любі дії виконавчих структур та посадових осіб на загальному соборі членів ордену.
3.7.                  Кожен член Ордену має повне право на договірних засадах, згідно діючого законодавства, створювати спільну, взаємовигідну співпрацю з будь якими організаціями, спілками, партіями, громадами.
3.8.                  Орденмає загальний реєстр, який веде штаб.
3.9.                  Військові чини у Ордені надаються згідно відповідного Положення та вимогам Статуту.
3.10.             Рішення про відмову у прийомі до лав приймається виконавчою структурою.
3.11.             Кодекс честібазується на християнських цінностях, базових міжнародних гуманітарних стандартах та морально-етичних аспектах чинного законодавства, історії та традицій лицарського руху. Кодекс честі регламентує стосунки Лицаря з оточенням, його службову та громадську діяльність, насамперед це:
-       патріотизм, це глибоко вкорінена любов до Батьківщини та свого народу, вірність та відданість Ордену;
-        духовні засади, це християнська віра,  християнські цінності, традиції богатирів Київської Русі, козацтва, лицарства;
-       лицарський дух – лицар завжди стоїть на сторожі інтересів Ордену, але не ображає духовні цінності інших Лицарів, козаків;
-       вірність слову – чесне, відверте і послідовно сказане слово Лицаря стає законом і основою кодексу честі.
3.12.             Вимоги Кодексу честіоднакові для всіх лицарів, незалежно від посади, звання, терміну служби, це:
-       місце у суспільстві – лицарі Ордену незамкнена каста, а кров від крові, плоть від плоті свого народу. Лицар служить всьому суспільству, а не окремій його частині, об’єднанню громадян, партії. Лицар – взірець для громадян у дотримані моральних та етичних норм поведінки, виконанні громадського обов’язку;
-       честь мундира – вимоги Кодексу честі лицаря однакові для всіх лицарів, незалежно від титулу, посади, терміну служби та обставин. Якість виконання завдань жодною мірою не залежить від того, молодий чи це лицар, щойно прийнятий до лицарського братства, або більш досвідчений. Однак, зразок чесної поведінки та діяльності повинен виходити від вищого керівництва. Старші лицарі – приклад для молодших і менш досвідчених;
-       уникнення втручання в політику –лицар Ордену уникає втручання в політику. Він підтримує національну політику держави та її інтереси, незалежно від того, яка політична партія перебуває при владі;
-       взаємовідносини між лицарями –лицар завжди зберігає честь і традиції лицарського братства, члени якого підтримують і допомагають один одному, між ними існує безумовна довіра один до одного. Тих, хто досягає найвищих результатів та успіху, чекає пошана лицарського братства. Якщо ж у лицаря є недоліки, то це його власна вина, яка знаходить засудження серед колег. Лицар повинен самокритично оцінювати свою діяльність, правильно реагувати на критику колег по службі;
-       взаємовідносини між лицарями –лицар завжди зберігає честь і традиції лицарського братства, члени якого підтримують і допомагають один одному, між ними існує безумовна довіра один до одного. Тих, хто досягає найвищих результатів та успіху, чекає пошана лицарського братства. Якщо ж у лицаря є недоліки, то це його власна вина, яка знаходить засудження серед колег. Лицар повинен самокритично оцінювати свою діяльність, правильно реагувати на критику колег по службі;
-       взаємини між членами Ордену –відносини між керівними та підлеглими повинні бути розвиненими в дусі братерства. Це спільна відповідальність, яка потребує надзвичайно високих норм поведінки та діяльності і передбачає створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Кожен лицар хоче чесного і щирого ставлення до себе з боку інших. Авторитет лицаря в Ордені – це результат його лідерських якостей, людської гідності, знань та виваженості рішень;
-       відповідальність за порушення кодексу честі лицаря –порушення вимог Кодексу честі лицаря одним лицарем ганьбить гідність усього орденського братства. Тому кожен лицар має право порушити питання щодо товариського розбору моральної провини. Неповага лицарів буде вищою моральною мірою такого покарання. Випадки грубого порушення Кодексу честі лицаря обов’язково оголошуються на засіданні виконавчої структури Ордену. Лицар, який порушив Кодекс честі і, більше того, усвідомлено уникає виконання його положень, підлягає моральному осуду і критиці з боку своїх колег, може бути попереджений, а в особливих випадках підлягає Суду лицарської честі, положення про який є доповненням до Статуту.
§ 4. Обов’язки та права членів Ордену
4.                   
4.1.                  Права членів Ордену:
4.1.1.           Права члена Ордену прописані у  Конституції України.
4.1.2.           Члени Ордену мають право бути активними провідниками національної ідеї країни, де він мешкає, виконувати вимоги і положення Статуту, підтримувати дії членів ордену матеріально; вибирати і бути обраним в керівні органи; отримувати козацькі чини і посади згідно Положення.
4.1.3.           Постійно працювати над професійним, морально-психологічним та фізичним самовдосконаленням, бути взірцем для громади.
4.1.4.           Має право вирішального голосу на соборах, зборах, радах, оскарження рішень, згідно цього Статуту і діючого законодавства.
4.1.5.           За клопотанням виконавчої структури кожен член Ордену може бути нагородженим грамотами, медалями та орденами державних та міжнародних установ.
4.2.                   Обов’язки членів Ордену
4.2.1.           Глибино знати звичаї та традиції козацького руху, створювати умови для пропагування козацької звитяги, козацької демократії.
4.2.2.           Дотримуватись здорового способу життя, піклуватись про державу, родину, дітей, плекати молоде покоління до вступу в армію, бути морально і фізично загартованими.
4.2.3.           Займатись суспільно корисною діяльністю для родини, України, держави де він мешкає.
4.2.4.           Створювати козацькі територіальні громади, общини, фермерства, підприємства на користь країни, родини і козацького руху.
4.2.5.           Працювати на заходах Ордену в межах своїх можливостей.
4.2.6.           Користуватись усіма можливостями Ордену.
4.2.7.           Бути задіяним у співпраці з іншими козацькими товариствами, інших держав, згідно проектів і домовленості між Орденом і іншими козацькими товариствами, згідно діючого законодавства.
4.2.8.           Мати колективний дозвіл на створення особистих проектів, котрі діють на користь розвитку козацького руху у світі і залучати до їх виконання козаків-побратимів з різних країн, вносити щомісячно членські внески. А також оскаржити любе рішення виконавчої структури на Соборі. 
§ 5. Припинення членства у Ордені. Протокол посвяти  ЛИЦАРІ.
5.                   
5.1.                   Припинення членства може бути за власним бажанням, або у разі невиконання Статуту; за діяльність, яка не сумісна зі званням козака, громадянина України; за справедливе притягнення до кримінальної відповідальності та відповідне рішення суду, або приховування членом Ордену факту підсудності;
5.2.                   Припиняється членство у разі не підтримки діяльності Ордену матеріально без вагомих причин більше, ніж 3 місяця;
5.3.                   Припиняється членство у разі внесення розладу до праці Ордену розпалення ворожнечі між козацькими гілками;
5.4.                   Припинення членства у разі інших дій, які визивають осудження членів Ордену. У випадку неодноразового порушення Статуту, морально-етичних норм, за допущення правопорушень член Ордену може бути виключеним з Ордену за рішенням Ради засновників.
5.5.                  Протокол посвяти у Лицарі
Посвята у лицарі – вищий почесний чин Ордену проводиться один раз на рік на початку серпня під час вшанування пам’яті кошового отамана І. Сірка біля меморіалу славетному отаману, який знаходиться біля села Капулівка Нікопольського району. Посвята поєднується з протоколом проведення панахиди:
1.  Збір учасників о 8.30-9.30 біля могили І. Сірко, проведення панахиди, покладання квітів та освячення нагород, нагородження козаків та прийняття кандидатів до вступу у Орден.
2.  Кандидати до вступу у Орден супроводжують Архієпископа Криворіжського та Нікопольського до каплиці, де і проходить посвята у члени Ордену.
3.  Голова Ордену разом з співголовами Ордену проводять протокол прийому з благословенням Архієпископа.
4.  Послідовність така – співголова, або отаман Ради старійшин покладає шаблю на ліве-праве плече кандидата, називаючи прізвище та ім’я говорить: «Прийнятий у лицарі Ордену Івана Сірка». У відповідь кандидат говорить: «В ім’я Бога служу родині, лицарству, Батьківщині». Отаман Ради старійшин вручає лицарю Ордена універсал лицаря, посвідчення та відзнаку. Лицар Ордену говорить коротке слово у відповідь.
5.  Протокол проведення посвяти у Лицарі змінюється і затверджується співголовами Ордену.  
§ 6. Структура та керівні органи ОРДЕНУ          
6.1.                  Структура Ордену створюється за функціональними принципами та базується на відокремлених підрозділах, які створюються згідно діючого законодавства без статусу юридичної особи.
6.2.                  Рішення про створення відокремлених підрозділів приймається загальним собором
6.3.                  Члени Ордену та створені відокремлені підрозділи реалізують свої повноваження безпосередньо згідно Конституції України, через козаків, членів Ордену суб’єктів безпосередньої влади, через органи козацького самоврядування, через органи самоврядування сел., селищ, міст країни, згідно діючого законодавства.
6.4.                  Головним керуючим органом Ордену є Загальний Собор членів Ордену.
6.5.                  Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, козацькою громадою України, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, громадами інших держав члени Ордену створюють демократичні засади керування Орденом:
-       виконуючи волю членів козацьких територіальних громад щодо забезпечення належного життєвого рівня та покращання їх добробуту;
-       керуючись положеннями підписаних документів, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 рік), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки», постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Концепції сталого розвитку населених пунктів» та Указу Президента України «Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів», подібних законодавчих актів інших держав;
-       діючи в рамках Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення незалежності України, Конституції України, законів України, Загальної декларації прав людини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської Хартії міст, враховуючи вікові історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції козацької самоорганізації.
6.5.                  Загальний Собор Ордену.
6.5.1.           Загальний Собор є формою безпосередньої участі членів Ордену у вирішенні питань самоорганізації.
6.5.2.           Рішення Загального Собору членів Ордену є обов’язковим, коли відкритим голосуванням набирається 75% голосів.
6.5.3.           Загальний Собор може скликатися членами Ордену, або виконавчою структурою раз на три роки.
6.5.4.           На Загальному Соборі затверджуються зміни до Статуту; затверджується склад виконавчої структури; інші питання, конче потрібні для праці Ордену; за поданням кожного козака, члена Ордену визначаються та затверджуються принципи, концепції, стратегії, завдання і напрямки діяльності Ордену; затверджуються зразки емблем, символіка, положення про необхідні внески, фінансування проектів; заслуховуються звіти співголів та керівної структури; приймаються  рішення про реорганізацію, або саморозпуск.
6.6.                  Керівні органиОрдену
6.6.1.            Співголови – створюють усі основні засади праці Ордену, організують і створюють фінансування усіх заходів, які проводить Орден. Вони керують Радою меценатів згідно положення про Раду меценатів, яке є додатком до даного Статуту. Співголови виконують всю працю, пов’язану з керуванням виконавчої структури Ордену.
6.6.2.           Голова Орденує вищою посадовою особою Ордену та здійснює керівництво поточною діяльністю Ордену. Голова Ордену обирається строком на п’ять років з числа лицарів, простою кількістю голосів за згодою співголів ордену. Голова без доручень діє від імені Ордену з усіх питань, віднесених до його компетенції, а також:
-         очолює Орден;
-         представляє інтереси Ордену в усіх установах підприємствах, організаціях на території України та за її межами, підписує договори, угоди, контракти;
-         має право першого підпису на банківських та цивільно-правових документах;
-         затверджує поточні плани діяльності Ордену та заходи, які потрібні для її виконання;
-         має право ініціювати скликання позачергового Собору Ордену;
-         видає доручення від імені ордену;
-         учиняє  інші  дії, необхідні  для досягнення мети діяльності Ордену;
-         кожен рік звітує перед членами Ордену про діяльність Ордену та виконавчої структури
6.6.3.           Заступники голови ордену– є керівниками напрямків діяльності Ордену. Заступники голови обираються з членів ордену, функції та їх повноваження затверджуються співголовами Ордену. Голова ордену, за згодою співголів Ордену, у разі тимчасової неможливості виконання своїх повноважень, через хворобу або інші поважні обставини, може покласти виконання своїх обов’язків на одного із заступників. Відновлення своїх повноважень голова ордену здійснює офіційно, шляхом повідомлення про це співголів Ордену.
 
§ 7. Рада меценатів (РМ) Ордену
7.1.                  РМ створюється на Загальному Соборі та організує Орден, як всеукраїнську  громаду, яка на засадах суверенного, корінного народу в Україні, та на засадах общинного суверенітету в інших країнах створює відношення, які допомагають козакам спільно вирішувати питання добробуту своїх родин.
7.2.                  РМ первинно створює умови праці Ордену, у тому числі використовує особисті кошти для легалізації, розвитку Ордену.
7.3.                  РМ через статус виконавчої структури вносить пропозиції щодо розвитку Ордену і козацького руху у цілому.
7.4.                  РМ виконує особисті завдання щодо економічного розвитку Ордену, та створює умови економічного добробуту тих козаків, які через свої організації фінансово допомагають розвитку козацького руху.
7.5.                  РМ має можливість ініціювати питання про  надання позачергових чинів і нагород для членів Ордену перед виконавчими структурами.
7.6.                  РМ має можливість висувати кандидатів на всі посади Ордену та вимагати ротації тих офіцерів, котрі не виконують свої обов’язки, такі вимоги затверджуються виконавчою структурою Ордену.
 
§ 8. Експертна Рада (ЕР) Ордену
8.1.Основні засади:
 - ЕР Ордену призначається виконавчою структурою 1 раз на п’ять років у складі: отамана, заступника з організаційної роботи, заступника з консульської роботи, членів ради, двох секретарів, отамана Протоколу проведення нагородження та представників організацій, які приймають участь в постійній роботі Ордену і фінансують його діяльність.
8.2ЕР до 22 червня кожного року проводить прийом нагородних листів, розглядає організаційні питання щодо проведення Протоколу, призначає дату спільного проведення Протоколу козацькими товариствами та організаціями.
8.3ЕР рапортом подає співголовам пропозиції щодо вступу до Ордену нових членів, підготовлюючи відповідні документи.
8.4. Розподіл обов’язків між членами ЕР робить отаман  Експертної Ради.
8.5.Припинення дії Експертної Ради з питань нагородження проводять співголови.
§ 9. Суд лицарської честі
9.1. Суд лицарської честі (далі по тексту Суд честі) є органом Ордену, що розглядає та приймає рішення зі спірних питань, що виникають в ході статутної діяльності і які не можуть бути вирішені іншими органами управління, тлумачать норми Статуту та внутрішніх положень Ордену відносно конкретних випадків статутної діяльності. Суд честі проводить розслідування випадків порушень лицарями вимог Кодексу лицарської честі, Статуту та внутрішніх положень Ордену, приймає по ним рішення та відповідає при них виконавчій структурі. Рішення Суду честі, після затвердження виконавчою структурою, підлягає виконанню всіма членами Ордену.
9.2. До складу Суду честі входять голова та два члени Суду честі, які обираються на конференції на шість років.
9.3. Засідання Суду честі відбуваються при необхідності, рішення приймаються простою більшістю голосів.
§ 10. Штаб Ордену
10.1.             Штаб Ордену створюється як центр, де накопичуються усі матеріальні цінності Ордену, а також ведеться реєстр (компут) та інший облік діяльності Ордену.
10.2.             В штабі зберігаються установчі папери,  усі наглядні посібники, реклама діяльності, тощо.
10.3.             Усі матеріальні цінності, якими володіє Орден, зберігаються у штабі до часу реформування. У штабі зберігаються клейноди.
10.4.             Любі подарунки, меценатські внески зберігаються у штабі, а за закінченням терміну використання передаються для збереження у музеї ордену.
10.5.             У штабі Ордену розробляється тактика та стратегія розвитку козацького руху при штабі діють аналітичний, методичний центр підготовки характерників, козацьке видавництво, тощо.
10.6.             Отаман штабу, у разі потреби, створює Положення про штаб, яке затверджується співголовами.
10.7.             Отаман штабу призначається співголовами.  
§ 11. Музей Ордену      
11.1. Мета створення музею - літопис сучасної праці козаків у козацькому русі, як засобу єднання  націй навколо козацьких традицій.При музеї видається часопис, що надасть можливість нашим нащадкам мати правдиві знання про історію козацтва за наших часів.
11.2.Внесок кожного, хто хоче залишити частку своєї Душі у літопису козацького руху, допоможе існуванню  музею, котрий має стати не лише місцем зберігання клейнодів, кошових листів, глейтів, наказів, тощо, але й місцем паломництва інтелігенції, різних груп населення, котрі своєю працею стимулюють прогрес громади. Музей повинен стати осередком науково-просвітницької діяльності сучасного козацтва.  
§ 12.Книга Літопису подій та діяльності 
12.1.             Книга літопису - це книга, де у вільній формі відображуються усі події у Ордені та суспільстві, що пов'язані з козацьким рухом.
12.2.             Книгу літопису ведуть  отаман штабу, матеріали до літопису надає кожен член Ордену.
12.3.             Книга літопису може вміщувати у собі книги реєстрації мешканців міста, яка ведеться військовим священиком спільно з Патріархатом Української Православної Церкви.
12.4.             Книга літопису має вигляд сучасного буклету, у який рукописно заносяться відомості про події та їх героїв, аби нащадки мали уяву про сучасний козацький рух.
       12.5. Відзнаки, звання, чини, почесні звання корпоративної ієрархії Ордену.
12.6.Початковий військовий чин, який надає Орден – осавул.
12.7. Козацькавійськова старшина Ордену:
-       осавул (майор) – старший офіцер керівного складу; 
-       військовий старшина (підполковник) – старший офіцер керівного складу козацької сотні, паланки, коша, округа;
-       полковник (полковник) – старший офіцер «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА», який призначається виконавчою структурою на ту чи іншу посаду, забезпечує фінансування підрозділів, яким призначений керувати;
12.8.Генеральна старшина:
-       генерал-осавул – вищий офіцер (керівник) «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА», має обов’язкову можливість фінансувати козацький рух у тій чи іншій територіальній громаді, є керівним резервом «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА»;
-       генерал-хорунжий – вищий офіцер (керівник) «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА», має обов’язкову можливість фінансувати козацький рух у тій чи іншій територіальній громаді, представляє регіон, який має не менше 10 козацьких громад і керує фінансовими потоками на той чи інший проект розвитку козацького руху;
-       генерал-полковник – вищий офіцер (керівник) «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА», має обов’язкову можливість фінансувати козацький рух у тій чи іншій територіальній громаді, керує напрямами дій «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА» і матеріально відповідає за дії козаків у цьому напрямку;
-       генерал козацтва – вищий чин у «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА», чин надається за три вагомих дії у козацькому русі: перше – створення фінансової бази напрямків дій козаків, які фінансують увесь рух козаків; друге – має нагороди від різних установ, у тому числі державних; третє – може і робить все для своєї родини, щоб вона була елітою України.
12.9.    Чини у Ордену надаються від чину осавул до чину генерал-осавул – раз у 3 роки; чини для генералів додаються раз у 3 роки, якщо генерал вніс свій особистий вагомий вклад до розвитку козацького руху у світі, або раз у 5 років – за строком служіння у козацькому русі. Позачергові чини надаються тільки при випадках особистого, інтелектуального, організаційного, або матеріального внеску до козацького руху за рішенням виконавчої структури «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА».
12.10.    Чини надаються (присвоюються) за поданням відповідного отамана та затверджуються на нараді виконавчої структури. Подання на чин розглядаються 4 рази на рік – 4.04. у день створення народного козацького ордену «Іван Сірко»; у день реєстрування Ордену; у жовтні на День козацтва, на Різдво Христове та по рішенню виконавчої структури можливе нагородження в інший час.
12.10.11.          Порядок присвоєння козацько-військових чинів у Ордені і відокремлених підрозділах надаються за рапортом відповідного отамана підрозділу,  реєстр військової старшини веде отаман штабу.
§13. Нагороди Ордену.
13.1. Орден "Іван Сірко" - це перша народна козацька нагорода, яка заснована козацькими громадами України для винагородження тих, хто своєю працею заслужив повагу громади, бо ця праця для добробуту нації.
Орден "Іван Сірко" - це перша нагорода, яка затверджена до 330-річниці вшанування пам'яті кошового отамана Івана Сірка гілками козацтва, що розташовані за порогами, де жив і діяв славетний кошовий отаман. Вже 330 років великий козак Іван Сірко єднає козацьку родину. Із серпня місяця 2010 року орден "Іван Сірко" стає народною козацькою нагородою в Укра­їні та за її межами, який затверджений багатьма козацькими товариствами країни. Усі орде­ни, що мають подібну назву, є внутрішніми нагородами тієї чи іншої громади і це є фактом дійсності, але народна козацька нагорода орден "Іван Сірко", який заснований 4.04.2010 р., є дійсно загальнокозацькою нагородою.
13.2. Нагородження орденом "Іван Сірко" проводиться за наказом «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА», Універсалом за поданням рапорту від "Експертної ради". Нагороджений орденом іменується ЛИЦАРЕМ ордену "Іван Сірко", якщо він нагороджений трьома ступенями ордену І. Сірка. Ніхто не має права позбавити лицаря ордену "Іван Сірко" його нагороди.
13.3.Орденом "Іван Сірко" нагороджуються козаки, козацька старшина, молодша старшина, військова старшина, генеральна старшина, отамани козаць­ких товариств, громадяни, громади, козацькі товариства і громадяни інших держав, особи без громадянства, козаки інших держав, громади та колективи інших держав, де козацькі коріння дають добрі паростки. Нагородження орденом проводиться за рішенням "Експерт­ної ради" (ЕР). Нагородження орденом "Іван Сірко" проводиться за:
-  значний внесок у розвиток козацького руху в селі, селищі, місті, краї, в Україні та за межа­ми її кордонів за останні 3 роки до моменту нагородження;
-  особистий внесок до інтелектуального розвитку козацького руху, за ідеї, пропозиції, які підіймають національний статус козацтва;
-  за цінні пропозиції, що привели до розширення можливостей козацького руху в країні та за її межами і були реалізовані;
-  за видатні заслуги в галузі зміцнення міжнародного авторитету козацтва, розвитку еконо­міки, науки, освіти, культури, професійного та аматорського мистецтва, охорони здоров'я, аматорського кінематографу, відтворення козацької тематики у мистецтві в цілому, за бла­годійну та громадську діяльність;
-  за особисті або колективні дії, які прославляють козацтво України;
-  за практичну користь наукових праць, які мають козацьке коріння та вагомий матеріальний зиск для економічного прогресу України;
-за спортивні та інші громадські досягнення, що підтримують авторитет країни, нації;
-за виховання сучасної молоді на козацьких традиціях та кращих традиціях Збройних сил
-за вклад офіцерів Збройних сил у військово-патріотичне виховання молоді;
-за розвиток сучасного характерництва, як "інструменту" активного впливу козацтва на підвищення добробуту нації;
-за багаторічну працю у козацькому русі (10, 20, 25 років) до особистого ювілею, якщо козак зробив багато гарних справ у козацтві;
-  за створення у козацькому русі прибуткових напрямків бізнесу, які дають можливості допомагати джурам, берегиням, ветеранам.
13.4.  Нагородження орденом «Іван Сірко» проводиться 1 раз на рік у дні вшанування пам’яті кошового отамана на початку серпня. Нагородження однією із ступенів ордену проводиться тільки один раз, тобто нагороджений орденом може мати три ступені ордену і не більше. Нагородження орденом проводиться згідно Нагородного листа, який подається за підписом отамана та отамана штабу козацького товариства до «Експертної Ради» до 22 червня поточного року, де вказується ступень ордену (зразок додається). Разом з орденом нагороджений отримує посвідчення, універсал. За клопотанням отаманів та рішенням «Експертної Ради» нагороджений має право отримати шаблю з написом на одній із сторін леза шаблі свого імені, а на другій стороні леза напис  - Лицар нагороди ордену «Іван Сірко». У разі необхідності за рішенням «Експертної Ради» та виконавчої структури Ордену нагородження проводиться за місцем розташування козацького товариства співголовою. Кожної останньої суботи червня співголови нагороди орденом «Іван Сірко» збираються на нараду спільно з «Експертною  Радою» народної козацької нагороди для розгляду Нагородних листів про нагородження орденом. Отамани  подають під час ради Нагородні листи, компенсаційний внесок та вирішують організаційні питання про проведення Протоколу нагородження. На зборах повинні бути присутні отамани або їх представники. На нагородному листі має бути підпис усіх членів «Експертної Ради», коли немає підпису одного з членів «Експертної Ради» -   у нагородженні відмовляється.
Протокол нагородженнякожен рік може мати свої особистості, але збори делегатів о 9 годині ранку на Європейській площі, біля виконкому міста Нікополя, завжди розпочинаються  молебнем біля козацької ікони «Ставротеки» (у 2010 році, під час  вшанування 330-річниці  пам’яті кошового отамана Івана Сірка, Протокол заходу розпочинається о 10 годині ранку біля меморіалу Івана Сірка). Потім козаки йдуть до пам’ятника Богдану Хмельницькому (або посилають делегацію), де покладаються квіти та проголошуються промови військової старшини. Таким чином закріплюється   традиція вшанування народних героїв у місті, в якому розпочався світовий козацький рух. Протокол нагороди продовжується біля меморіалу Івана Сірка Козацьким Колом, де промови отаманів закінчуються нагородженням  орденом «Іван Сірко» (Протокол додається).
13.5. Компенсаційний внесок встановлюєвиконавча структура Ордену. Зміни компенсаційного внеску можуть проводитись 1 раз на рік. При нагороджені орденоносець додає внесок на цільовий проект ордену.
13.6. Права та обов’язки нагородженого. Нагороджений обов’язково повинен  щороку приймати участь у вшануванні пам’яті кошового отамана Івана Сірка біля меморіалу в селі Капулівка. Орден «Іван Сірко» залишається у родині нагородженого довічно. Орден «Іван Сірко» може бути присвоєний посмертно. Похорони лицаря ордену відбуваються з козацькими почестями.
13.7. Нагороджений трьома ступенями народним козацьким орденом «Іван Сірко» може бути нагороджений Зіркою ордена «Іван Сірко», як Лицар ордену. Положення про статус орденоносця Зірки ордену «Іван Сірко» розробляється у окремому положенні.

§14.Пам'ятні дати, порядок проведення святкозацької територіальної громади встановлюються Положенням, затвердженим виконавчими структурами Ордену, яке є додатком до цього Статуту.

§ 15. Відзнакита почесні звання Ордену
15.1.Відокремлені підрозділи, виконавча структура Ордену має право присвоювати козацькі відзнаки і почесні звання та робити подання до органів державної влади на отримання членом Ордену державних нагород.
15.2.Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток козацької територіальної громади, може бути нагороджений почесною грамотою.
§ 16.   Компут  Ордену
16.1.    Компут   ОРДЕНУ , є реєстром, що складається отаманом штабу.  Компут  (реєстр) має 2 розділи:
1 розділ – Лицар Ордена Івана Сірка.
2 розділ – козаки, нагороджені Орденом Івана Сірка.
§ 17.Ділові папери Ордену
УНІВЕРСАЛпро надання або підтвердження чину, якийзатверджується підписом голови.
УНІВЕРСАЛ про надання посади затверджується підписами співголів.
УНІВЕРСАЛз інших приводів затверджується підписом голови.
НАКАЗ  -   головний розпорядний документ ОРДЕНУ, який затверджується підписом голови.
РАПОРТ- письмова форма спілкування між військовою старшиною та керівними структурами  ОРДЕНУ, затверджується підписом голови.
КОШОВИЙ ЛИСТ- форма листа від будь-якого підрозділу ОРДЕНУ у будь-яку інстанцію, затверджується підписом співголів. Кошовий лист від ОРДЕНУ  підписує військова старшина. 
 Бланк «ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ І. СІРКА»- офіційний лист від  ОРДЕНУ , має статус офіційного документа для усіх інстанцій, затверджується підписом співголів.
 НАГОРОДНИЙ ЛИСТ- офіційне підтвердження нагороди  ОРДЕНУ, затверджується підписами співголів.
ГРАМОТА- відзнака заслуг члена ОРДЕНУ,  засвідчується підписами співголів.
ПОЧЕСНА ГРАМОТА  - відзнака заслуг члена ОРДЕНУ, засвідчується підписами співголів.
ПОДЯКА- відзнака для любого члена суспільства за особистий внесок на користь суспільства або ОРДЕНУ, засвідчується підписами співголів.
 БЛАГОСЛОВІННЯ - духовне натхнення на корисні дії у розбудові ОРДЕНУ. Надається кожному, призначеному на будь-яку посаду у ОРДЕНІ, засвідчується підписом військового священика.
КОМПУТ- реєстровий документ, який веде отаман штабу.
§ 18.  Майно та кошти Ордену, господарська та фінансова діяльність
18.1.  Джерелами формування коштів Ордену є: вступні внески, добровільні внески приватних осіб, фірм, міжнародних організацій, фондів, тощо; кошти, які надходять від діяльності господарчих колективів, членів Ордену, кошти від комерційної господарської діяльності окремих членів Ордену, кошти від діяльності підрозділів Ордену, створених для розв’язання статутних завдань; бюджетним державним фінансуванням, згідно до діючого законодавства, інші вклади не заборонені діючим законодавством.
18.2.Орден володіє, користується та розпоряджається власним майном, відповідно до Статуту та завдань часу. Кошти та майно Ордену  є його власністю. Права на власність забезпечується згідно чинного законодавства. У поточному часі коштами і майном Ордену управляє виконавча структура.
18.3.Орден може укладати відповідні договори, створювати тимчасові творчі колективи, бути позивачем та відповідачем у господарському та третейському судах.
18.4. Заохочення праці членів Ордену може здійснюватись за рішенням виконавчими структурами.
 
§ 19. Порядок заснування і припинення діяльності Ордену
19.1.Ордензасновується установчим СОБОРОМ засновників та делегатів від козацьких товариств, територіальних громад, які приймають участь в праці Ордену, як його члени, згідно діючого законодавства. Протокол проведення собору є основою створення Ордену.
19.2. Орден може бути само розпущено, або реорганізовано за рішенням Загального Собору кількістю не менше 2/3 голосів від загальної численності, а також у випадках, передбаченими чинним законодавством.
19.3.У разі саморозпуску виконавча структура створює ліквідаційну комісію згідно чинного законодавства. Реорганізація Ордену проводиться за рішенням виконавчої структури.
       19.4. У разі припинення діяльності Ордену активи не можуть перерозподілятись між членами організації, а повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
     19.5. Зміни до Статуту Ордену вносяться на Загальному Соборі і після їх розгляду затверджуються на спільній нараді виконавчої структури, яка повідомляє про це реєструючи й орган, у термін згідно діючого законодавства. 
§20. Правові засади Ордену
20.1 Орден, згідно Конституції Україна користується безпосереднім правом управління козацькою громадою на самоорганізацію і використовує це Конституційне право для своєї статутної діяльності. Згідно статей 140, 142, 143 Конституції України  має право не тільки на самоврядування, але і на створення самоврядування відповідно до козацьких традицій, згідно чинного законодавства.
 
Loading

Сайты партнёры

Сайт ДОК37  БИЦ Слово  ОР УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КОЗАЦТВА

 Школа рукопашного боя Казаков Семиречья   Медвенское СКО 

Статистика

Посетители
712
Материалы
461
Количество просмотров материалов
827180

Вы здесь:

Счётчик Яндекс

Яндекс.Метрика